SI
Show menu

JEZERŠEK 360°

Za nas ima dan več kot 24 ur
in leto več kot 365 dni.

Zato z novim letom vstopamo v novo dimenzijo zgodb.
Dimenzijo 360°.
Ste pripravljeni na popotovanje?

Podjetje Jezeršek gostinstvo pod novo blagovno znamko Jezeršek 360° ponuja izdelke in zgodbe, 
s katerim se kot podjetje zavezuje družbeni odgovornosti. 

Nove zgodbe o odgovornosti Jezeršek 360° prihajajo!