SI
Show menu

POGOSTA VPRAŠANJA

Pogosta vprašanja in odgovori za unovčitev novih turističnih bonov (BON21)

Ali lahko unovčim turistični bon za gostinske storitve in do kdaj?

Za gostinske storitve na Dvoru Jezeršek, v Restavraciji Blejski grad, Gostilni na Gradu in Pivnici Union lahko do 31. 12. 2021 unovčite izključno nove turistične bone (BON21). 

Še vedno pa lahko do 31. 12. 2021 izkoristite stare bone (TB) za nastanitev na Dvoru Jezeršek. Kulinarične pakete z možnostjo nastanitve si oglejte na tej povezavi. 

Koriščenje gostinskih storitev (na terasi in v notranjih prostorih) je možno le z veljavnim PCT potrdilom. Potrdilo pokažite strežnemu osebju.

Kako lahko unovčim turistični bon za gostinske storitve? Ali je potrebna predhodna rezervacija?

Kot gost in upravičenec turističnega bona ste nas dolžni obvestiti, da boste za opravljeno gostinsko storitev unovčili bon.

Če želite unovčiti turistični bon (BON21) za gostinske storitve na Dvoru Jezeršek, v Restavraciji Blejski grad, Gostilni na Gradu in Pivnici Union, je obvezna predhodna rezervacija (najkasneje en delovni dan pred želenim terminom rezervacije, do 16. ure), pri kateri je treba v celoti izpolniti spletni obrazec za rezervacijo in priložiti obvezne priloge za vse upravičence, ki bodo kot plačilo izkoristili turistični bon.

Na podlagi prejete rezervacije bomo preverili razpoložljivost na izbrani lokaciji za izbrani termin in vam poslali potrditev rezervacije oz. vas kontaktirali za morebitno uskladitev novega termina.

Koriščenje turističnega bona brez predhodne rezervacije in oddanih prilog (izpolnjeni obrazci za uvnovčitev/prenos bonov in kopija identifikacijskega dokumenta) ni mogoče

Koriščenje gostinskih storitev (na terasi in v notranjih prostorih) je možno le z veljavnim PCT potrdilom. Potrdilo pokažite strežnemu osebju.

V kakšni vrednosti lahko unovčim turistični bon za gostinsko storitev? Ali veljajo kakšne druge omejitve?

Najnižji znesek za koriščenje turističnih bonov za gostinske storitve na Dvoru Jezeršek, v Restavraciji Blejski grad, Gostilni na Gradu in Pivnici Union znaša 50,00 EUR.

V spletni obrazec pri rezervacijah mora upravičenec zapisati znesek želene unovčitve bona, ki bo nato upoštevan pri plačilu računa za gostinske storitve na izbrani lokaciji. 

Kako poteka celoten postopek od rezervacije do unovčitve turističnega bona za gostinske storitve?

1.     REZERVACIJA

 •            Upravičenec mora v celoti izpolniti spletni obrazec za rezervacijo (podatki za rezervacijo in podatki upravičenca) in priložiti obvezne priloge (izpolnjen in podpisan obrazec »Potrditev unovčitve bona« oz. »Izjava upravičenca o prenosu bona« ter kopijo identifikacijskega dokumenta).
 •          Če bo v sklopu iste rezervacije pri plačilu gostinskih storitev turistični bon unovčilo več gostov, je treba v spletnem obrazcu za rezervacijo mize zapisati podatke vseh gostov (ime in priimek, EMŠO) in priložiti obvezne priloge za vse upravičence (vsi upravičenci pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu »Potrditev unovčitve bona«), sicer unovčenje turističnega bona ni mogoče.
 •         Na podlagi prejete rezervacije bomo preverili razpoložljivost na izbrani lokaciji za želeni termin in vam poslali potrditev rezervacije oz. za morebitno uskladitev novega termina.
 •          Koriščenje turističnega bona brez predhodne rezervacije in oddanih prilog (izpolnjeni obrazci za uvnovčitev/prenos bonov in kopije identifikacijskega dokumenta) ni mogoče. Rezervacijo je potrebno opraviti najkasneje en delovni dan pred želenim terminom, in sicer do 16. ure.
 • Prenos bonov med upravičenimi sorodniki velja v skladu z veljavno zakonodajo. Bon je mogoče prenesti le enkrat, v celotni vrednosti bona. Velja torej, da je delno koriščen bon v preostali vrednosti neprenosljiv. Preneseni bon lahko pridobitelj unovči le enkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabite vseh sredstev prenesenega bona ob prvi unovčitvi, preostanek prenesenega bona zapade. Dodatne informacije in izjave za prenos bonov (Priloga 2 in Priloga 3) najdete na tej povezavi. 
 • Koriščenje gostinskih storitev (na terasi in v notranjih prostorih) je možno le z veljavnim PCT potrdilom. Potrdilo pokažite strežnemu osebju.

2.       UNOVČITEV BONA

 • Po opravljeni storitvi boste prejeli račun, ki se izda za celotno vrednost storitve, pri čemer kot upravičenec unovčite bon (znesek unovčitve bona, ki ste ga navedli v spletnem obrazcu), preostanek pa doplačate z drugimi plačilnimi sredstvi.
 • V skladu z zakonodajo je treba za koriščenje turističnega bona na lokaciji priložiti podpisan obrazec za unovčitev/prenos bona (original) in kopijo identifikacijskega dokumenta. Upravičence prosimo, da imate vse potrebne dokumente s seboj in jih ob plačilu računa predate strežnemu osebju. 
 • Za plačilo računa, ki bo plačan s turističnimi boni več gostov upravičencev hkrati, bo izdan le en (skupni) račun naročniku rezervacije.
 • Po opravljeni storitvi (tj. po izstavitvi računa) bomo kot ponudnik gostinskih storitev prek portala eDavki upravičencu unovčili znesek unovčitve bona.
 • Vse dokumente, potrebne za unovčitev turističnega bona, bomo hranili v skladu z zakonodajo.

3.       IZPLAČILO VREDNOSTI BONA

 • Potrditev unovčitve bona tako upravičenca kot ponudnika je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS praviloma izplača ponudniku storitve.
 • FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, glede na vnaprej določene roke.


Kako je z odpovedjo rezervacije, potem ko so bila sredstva že rezervirana? Ali lahko ponudnik gostinske storitve unovči bon, ki ga je prej na željo upravičenca do bona rezerviral, upravičenec pa je rezervacijo tik pred zdajci odpovedal?

Kot ponudnik vrhunskih kreativnih kulinaričnih doživetij se zavedamo, da je transparentnost ključnega pomena za ohranjanje dobrih odnosov z našimi gosti.

Kot ponudnik gostinskih storitev v primeru odpovedi rezervacije ne smemo unovčiti bona. Pogoj za unovčitev bona je opravljena storitev in s strani upravičenca izpolnjena dokumentacija. 

Odpoved rezervacije je potrebno sporočiti najkasneje en delovni dan pred terminom rezervacije, in sicer do 16. ure.

Dodatne informacije glede unovčitve turističnih bonov najdete na spletnih straneh FURS.