TRAJNOSTNA POGOSTITEV - Jezeršek gostinstvo
SI
Show menu

TRAJNOSTNA POGOSTITEV

Poslanstvo podjetja Jezeršek gostinstvo je ustvarjati kreativna, a odgovorna kulinarična doživetja. Kot vodilni na področju cateringa in gostinske dejavnosti se zavedamo, da sta hrana in pijača ter način postrežbe ključni del organizacije trajnostnih dogodkov.

V podjetju Jezeršek gostinstvo želimo izkazati svojo zavezanost načelom trajnostnega razvoja in hrani vrniti spoštovanje. S tem namenom organizatorjem dogodkov ponujamo izvedbo pogostitev po trajnostnih načelih in priporočila za organizacijo trajnostnih dogodkov.

●            Snovanje kreativnih, a skrbno premišljenih jedi

●            Zmanjševanje količine že vnaprej pripravljene hrane

●            Zmanjševanje količine zavržene hrane

●            Zmanjševanje količine odpadne embalaže

●            Izvajanje pravilnega ločevanja odpadkov (bio, embalaža, steklo, papir, mešano)

●            Uporaba 100-% reciklirane embalaže (BIO, EKO)

●            Uporaba lokalnih in sezonskih sestavin

●            Zmanjševanje deleža porabe mesnih jedi

●            Spodbujanje uživanja sadja in zelenjave

●            Skrben nadzor nad pitno vodo iz pipe

●            Optimizacija transporta

●            Uporaba kakovostnih ekoloških čistil

●            Spodbujanje jemanje hrane za domov in uporabe nezavrečk (za domov)

●            Skrb za organizacijo trajnostnega dogodka na vseh ravneh.

●            Količinsko odgovorno naročanje hrane in pijače

●            Premišljeno naročanje trajnostno shranjenih jedi, ki so vedno na voljo za kasnejšo postrežbo in uporabo.

●            Zaupanje normativom strokovne ekipe Jezeršek gostinstva

●            Spodbujanje jemanje hrane za domov in uporabe 'nezavrečk'

●            Sprejemanje potrditev prijav oz. odpovedi udeležbe na dogodku, da ne pride do prenaročanja količine hrane in tako ustvarjanja zavržene hrane.

●            Snovanje kreativne, a odgovorne ponudbe jedi s svežimi lokalnimi in sezonskimi sestavinami

●            Skrben izbor lokalnih ponudnikov, ki zagotavljajo visokim standardom trajnostne zaveze podjetja Jezeršek gostinstvo

●            Uporaba svežih in sezonskih sestavin.

●            Premišljena priprava trajnostno shranjenih jedi, ki so vedno na voljo za kasnejšo postrežbo

●            Trajnostno shranjevanje živil in jedi

●            Uporaba naravnih/bioloških/razgradljivih materialov za razno označevanje

●            Skrbna uporaba transportnih poti

●            Izvajanje pravilnega ločevanja odpadkov

●            Spodbujanje uporabe 'nezavrečk'

●            Spodbujanje potrditev prijav oz. odpovedi udeležbe na dogodku

●            Analiza dogodka in narekovanje novih smernic