TRAJNOST - Jezeršek gostinstvo
SI
Show menu

TRAJNOST

V podjetju Jezeršek gostinstvo se zavedamo, da so nujno potrebne spremembe na področju trajnostnega in odgovornega ravnanja.

Jezeršek gostinstvo s skrbno zasnovano trajnostno poslovno strategijo (2021–2027) z elementi trajnostne naravnanosti spodbuja razvoj in uporabo novih poslovnih modelov ter s tem skrbi za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

S trajnostno naravnanim poslanstvom, vizijo in vrednotami podjetje Jezeršek gostinstvo spoštuje načela etičnega delovanja, transparentnosti in odgovornega delovanja.

V Jezeršek gostinstvu tako za večjo uspešnost in vrednost podjetja skrbno izvajamo številne aktivnosti, povezane s trajnostno naravnanostjo poslovanja, in v strategijo podjetja uspešno vključujemo strateške trajnostne aktivnosti, ki že kažejo odlične rezultate na različnih področjih (družbeni, okoljski in ekonomski vidik).

AKTIVNOSTI IN RAZVOJ

Podjetje Jezeršek gostinstvo izvaja številne aktivnosti strateškega pomena, ki celostno izražajo vidike trajnosti na vseh področjih.