SI
Show menu

MEDNARODNI PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA


Mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia je ena izmed številnih aktivnosti na področju razvoja kadrov, s katerimi v družbeno odgovornem podjetju Jezeršek gostinstvo pogumno uresničujemo zavezo – DVIGNITI UGLED GOSTINSKEGA POKLICA.

Z mednarodnim programom Hospitality Management Jezeršek Academia želimo v Jezeršek gostinstvu med perspektivnimi mladimi poiskati ključne strokovne sodelavce ter skozi proces strokovnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja iz njih ustvariti bodoče vodje.

Vsem, ki končujejo študij, želimo tako z bogato učno vsebino v strokovnem učnem okolju mladim predati vrhunsko znanje in bogate izkušnje s področja hospitality managementa ter jih spodbuditi, da zaključijo izobraževanje in nadaljujejo karierno pot na področju gostinstva in turizma.

Prenesi brošuro

Razvoj inovativnih trajnostnih praks za poklice prihodnosti v gostinstvu "Gostinstvo je IN".

Si želiš pridobiti vrhunsko strokovno znanje in bogate izkušnje s področja Hospitality Managementa? Izberi mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia.

PRIJAVI SE
Pogosta vprašanja in odgovori

Za vas smo pripravili pogosta vprašanja in odgovore glede Hospitality Managment programa Jezeršek Academia

Kaj je namen mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kaj je cilj mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia?

Komu je namenjen mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia?

Koliko časa in kdaj se izvaja mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kdaj je rok za prijavo v program Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kje se lahko prijavim?

Koliko kandidatov boste sprejeli v izobraževalni mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kako poteka izobraževanje?

Kakšna je razporeditev študija ter praktičnega usposabljanja in izobraževanja v programu Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kakšen je teoretični obseg predmetov?

Kakšen je predmetnik mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia?

Opisi predmetov

Kdo so predavatelji v programu Hospitality Management Jezeršek Academia?

V katerem jeziku bodo potekala predavanja?

V katerem jeziku bo potekalo ocenjevanje?

Ali bodo v programu Hospitality Management Jezeršek Academia predavali tudi tuji strokovnjaki?

Ali velja program Hospitality Management Jezeršek Academia za mednarodni program?

Ali bodo predavanja potekala v živo ali po spletni povezavi?

Kje bo potekalo teoretično izobraževanje?

Kje bo potekalo praktično usposabljanje in izobraževanje?

Kaj vse bo obsegalo praktično usposabljanje in izobraževanje?

V obsegu vsakega predmeta je predvidena tudi izdelava zaključne projektne naloge. Za kakšno projektno nalogo gre?

Kakšna je cena mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kaj vse vključuje šolnina?

Ali so s programom povezani še kakšni drugi stroški?

Ali ponujate možnost štipendiranja, ki vključuje usposabljanje in izobraževanje v sklopu mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia?

Kdo lahko zaprosi za štipendijo?

Kakšna je višina štipendije?

Kakšne so obveznosti štipendista?

Za koliko časa se dodeli štipendija?

Kakšna je razlika med udeležencem mednarodnega programa Hospitaliy Management Jezeršek Academia, ki prejema štipendijo in tistim, ki štipendije ne prejema?

Ali lahko v primeru štipendiranja diplomsko delo opravlja več študentov skupaj?

Ali lahko v primeru štipendiranja diplomsko nalogo skupaj opravljajo študenti različnih šol?

Kakšne so možnosti za študente iz drugih, bolj oddaljenih krajev Slovenije?

Zakaj izbrati mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia?


Več informacij o možnosti štipendiranja najdete tukaj


Jezeršek gostinstvo si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia.

Si želiš pridobiti vrhunsko strokovno znanje in bogate izkušnje s področja Hospitality Managementa? Izberi mednarodni program Hospitality Management Jezeršek Academia.

PRIJAVI SE