FAQ - Jezeršek gostinstvo
SI
Show menu

FAQ

KAJ JE NAMEN MEDNARODNEGA PROGRAMA HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Program Hospitality Management Jezeršek Academia je ena izmed številnih aktivnosti na področju razvoja kadrov, s katerimi družbeno odgovorno podjetje Jezeršek gostinstvo pogumno uresničuje zavezo – DVIGNITI UGLED GOSTINSKEGA POKLICA.  

V Jezeršek gostinstvu (v nadaljevanju delodajalec) želimo s programom Hospitality Management Jezeršek Academia med mladimi poiskati ključne strokovne sodelavce ter v procesu izobraževanja, praktičnega usposabljanja in napredovanja iz njih ustvariti bodoče vodje


KAJ JE CILJ MEDNARODNEGA PROGRAMA HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Cilj izobraževanja in praktičnega usposabljanja je mladim, ki končujejo študij, ponuditi vrhunsko strokovno znanje in bogate izkušnjev s področja hospitality managementa ter jih spodbuditi, da zaključijo izobraževanje (tj. z opravljenim diplomskim delom).

S tem želimo prispevati k doseganju strateških ciljev podjetja, ki smo si jih zadali s sprejetjem »Trajnostne poslovne strategije podjetja Jezeršek gostinstvo 2021–2027«.


KOMU JE NAMENJEN MEDNARODNI PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Izobraževanje in praktično usposabljanje je namenjeno študentom zaključnega letnika oziroma absolventom višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja s statusom študenta.


KOLIKO ČASA IN KDAJ SE IZVAJA MEDNARODNI PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Izobraževanje in praktično usposabljanje poteka osem (8) mesecev, in sicer od 15. novembra 2023 do 15. julija 2024. 


KDAJ JE ROK ZA PRIJAVO V PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Roki za prijavo v program Hospitality Management Jezeršek Academia so trije, in sicer:

- Prvi prijavni rok: 30. junij 2023

- Drugi prijavni rok: 31. avgust 2023

- Tretji/zadnji prijavni rok: 30. september 2023


KJE SE LAHKO PRIJAVIM?

Za izobraževanje in praktično usposabljanje v programu Hospitality Management Jezeršek Academia se lahko prijavite tukaj. 

Po oddaji uspešno izpolnjenega obrazca vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.


KOLIKO KANDIDATOV BOSTE SPREJELI V IZOBRAŽEVALNI MEDNARODNI PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Jezeršek gostinstvo bo med vsemi prijavljenimi kandidati izbral najmanj štiri (4) in največ osem (8) udeležencev.

Prednost pri izboru bodo imeli študenti zadnjega letnika oziroma absolventi višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja s področja gostinstva in turizma.  


KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?


Program Hospitality Management Jezeršek Academia je dualno šolanje, tj. kombinacija študija ter izobraževanja in praktičnega usposabljanja.

Dualno šolanje – učenje iz izkušenj – zajema okvirno:

- 15 % ur strokovnih predavanj in vaj (predmet za predmetom) zasebne šole z diplomo odličnosti – Academia;

- 25 % ur obštudijskih obveznosti (delo pri razvojnih projektih, ki povezujejo študijske vsebine in trajnostne projekte podjetja Jezeršek gostinstvo);

- 60 % ur izobraževanja in praktičnega usposabljanja v podjetju Jezeršek gostinstvo (delo na catering dogodkih doma in v tujini)


KAKŠNA JE RAZPOREDITEV ŠTUDIJA TER IZOBRAŽEVANJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V PROGRAMU HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

V času študija, tj. od novembra do julija, se bo izvajala kombinacija študija ter izobraževanja in praktičnega usposabljanja.

V prvih dveh mesecih bo najprej potekalo spoznavanje in delovanje podjetja Jezeršek gostinstvo ter izobraževanje in praktično usposabljanje na različnih dogodkih po Sloveniji in v tujini ter na različnih lokacijah, ki so v lasti oziroma upravljanju delodajalca.

Sledi kombinacija teorije in prakse. Po vseh izvedenih študijskih urah predavanj in seminarskih vaj posameznega predmetnika so na vrsti izobraževanje in praktično usposabljanje v različnih oddelkih podjetja Jezeršek gostinstvo (nabava, prodaja, marketing, kuhinja …) ter izdelava projektne naloge na primeru podjetja Jezeršek gostinstvo. 


KAKŠEN JE TEORETIČNI OBSEG PREDMETOV?

Predviden teoretični obseg posameznega predmeta:

- 40 kontaktnih študijskih ur predavanj in seminarskih vaj v živo na šestih srečanjih (dvakrat tedensko);

- izdelava zaključne projektne naloge na primeru podjetja Jezeršek gostinstvo;

- videotečaj s področja predmeta prek portala LinkedIn Learning;

- študijsko gradivo.


KAKŠEN JE PREDMETNIK MEDNARODNEGA PROGRAMA HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Predmetnik izobraževanja in praktičnega usposabljanja je prilagojen poslovnemu okolju podjetja Jezeršek gostinstvo. Udeležencem mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia nudimo možnosti izbire predmetov dveh različnih smeri študija »Business Management« (FOH) in »Culinary Arts Management« (BOH), kar omogoča pridobitev znanja z različnih poslovnih področij v skladu z interesi posameznika. 

S skrbno izbranimi predmeti bodo udeleženci pridobili nova znanja in izkušnje s področja podjetništva, nabave, prodaje, marketinga in upravljanja odnosov s strankami (Business Management) ter vodenja kuhinje (Cullinary Arts Management), ki so ključna za bodoče vodje.

Supply Chain Management (Nabava)

Managing the Customer Experience (Odnosi s strankami)

Sales Management (Prodaja)

Creative Kitchen Management (Ustvarjalno vodenje kuhinje)

Managing and Running a Small Business (Podjetništvo)


OPISI PREDMETOV


Managing and Running a Small Business (Podjetništvo)

Every year new start-up businesses begin trading, but only two-thirds will survive into their third year of trading and just half will remain after five years. For most businesses, it is not a lack of customers or poor-quality products or services that are responsible for their failure but simply a lack of cash and business acumen. It is important to have a basic knowledge of managing a business and an overall understanding of the services offered to customers in order to survive.

This unit will give students a practical understanding of the key aspects of running a small business or social enterprise. Students will learn about the activities involved in running a small business, including developing good relationships with customers, planning and allocating operational resources, forecasting and budgeting, interpreting financial statements, being an employer, dealing with legislation and regulation, and how to put a business plan together.

Students will develop an understanding of how all the different aspects of running a business interrelate so as to achieve success and develop an appreciation of the benefits and importance of organisation and planning.

By the end of this unit a student will be able to:

-         LO1 Explore how a small business plans and allocates resources to achieve objectives

-         LO2 Evaluate the customer relationship management process for a small business

-         LO3 Develop a cash flow forecast and break-even analysis for a small business

-         LO4 Discuss the financial statements, regulation and legislation that apply to a small business


Sales Management (Prodaja)

Changing dynamics between buyers and sellers, driven by the fast-paced evolution of e-commerce and globalisation, has led organisations to review and adapt their sales management approach in response to a customer-driven culture.

This unit introduces students to the discipline of sales management for the 21st century. Students will learn about the key principles of sales management, the techniques of selling and how to manage portfolios for an organisation effectively.

Students will have the opportunity to develop key skills in developing and coordinating sales, implementing sales techniques and management of sales operations.

This unit gives a comprehensive overview of sales management and gives students the tools and knowledge they need to succeed in today’s increasingly complex and fast-paced sales environment.

By the end of this unit a student will be able to:

-         LO1 Demonstrate the key principles of sales management for both public and private organisations

-         LO2 Evaluate the relative merits of how sales structures are organised and recognise the importance of ’selling through others’

-         LO3 Apply successful selling techniques for building and managing effective customer relationships

-         LO4 Create a portfolio management process to maximise revenue for an organisation


Supply Chain Management (Nabava)

Procurement and supply chain managers face increasing challenges to create and retain efficient, effective supply chain methods. The strains on supply chains are becoming far more complicated and intense and, therefore, management requires a strong plan and constant measuring for weak links.

The aim of this unit is to enhance students’ understanding of the nature, role and contribution of supply chain management to a business. The growth of global business has led to organisations becoming increasingly reliant on logistics and supply chain management in order to keep up with the demands of a global economy.

Students will explore the purpose of supply chain management and its benefits to an organisation, their customers and their suppliers.

Students will consider the design, development, implementation, control and future development stages of supply chain. There is an emphasis on practical employability skills throughout this unit

By the end of this unit a student will be able to:

-         LO1 Compare procurement and supply chain concepts, principles and processes in an organisational context

-         LO2 Evaluate the importance of ethical and sustainable practices in procurement and supply to achieve responsible management

-         LO3 Analyse the added value achieved through procurement and supply management to achieve competitive advantage for an organisation

-         LO4 Develop solutions to improve a procurement or supply chain process for an organisation


Managing the Customer Experience (Odnosi s strankami)

The aim of this unit is to give students background knowledge and understanding of how businesses manage the customer experience – from the initial needs analysis through to after-sales follow-up.

Students will map the journey that a customer makes through a business, identifying crucial touch points and recognising how these touch points can be managed to optimise the customer’s experience.

Students will consider how technology is changing the way that customers interact with businesses and how digital initiatives should complement existing customer journeys while recognising that online and offline consumers are distinctly different.

Students can then use this knowledge to provide customer service in business and services and in an online context to meet required business standards.

By the end of this unit a student will be able to:

- LO1 Explain the needs and expectations of market segments for products and/or services of a given business organisation

- LO2 Produce a customer experience map to create business opportunities and optimise customer touch points

- LO3 Investigate the impacts of digital technology on customer relationship management

- LO4 Apply effective customer experience management within an organisational context to maximise customer engagement


KDO SO PREDAVATELJI V PROGRAMU HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Strokovni predavatelji ter inštruktorji Academie, izkušeni strokovnjaki v gospodarstvu in strokovni sodelavci podjetja Jezeršek gostinstvo.


V KATEREM JEZIKU BODO POTEKALA PREDAVANJA?

Predavanja bodo potekala v slovenskem jeziku.


V KATEREM JEZIKU BO POTEKALO OCENJEVANJE?

Ocenjevanje bo potekalo v slovenskem jeziku.


ALI VELJA PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA ZA MEDNARODNI PROGRAM?

Da. Program Hospitality Management Jezeršek Academia velja za mednarodni program, ker:

-  so vsebine študijskih programov pripravljene v sodelovanju s številnimi podjetji ter vodilnimi univerzami, združenji in zbornicami na področju gostinstva in turizma, med njimi Confederation of Tourism and Hospitality, Four Seasons Hotel Park Lane London, The Marriott Hotel, Tablet Catering, Liquid Chefs, HOSCO …;

- so na voljo učna gradiva največje založniške hiše na svetu Pearson in dostop do LinkedIn Learninga;

- bo izobraževanje in praktično usposabljanje potekalo tudi na dogodkih v tujini;

- udeleženci programa ob uspešnem zaključku prejmejo potrdilo BTEC Higer National Velike Britanije o opravljenih obveznostih, ovrednoteno z britanskimi kreditnimi točkami.


ALI BODO PREDAVANJA POTEKALA V ŽIVO ALI PO SPLETNI POVEZAVI?

Da je izobraževanje in praktično usposabljanje s področja hospitalityja uspešno, zahteva pristno bližino sočloveka in našo navzočnost, zato bodo predavanja potekala v živo. V živo bodo potekala tudi predavanja tujih gostujočih predavateljev. Predavanja lahko izjemoma potekajo po spletu, in sicer zaradi morebitnih omejitev (npr. prepoved druženja, prevod potovanj, bolezen …).

Poleg tega bodo na portalu LinkedIn Learning na voljo videotečaji s področja predmeta.


KJE BO POTEKALO TEORETIČNO IZOBRAŽEVANJE?

Teoretično izobraževanje bo potekalo v Hiši kulinarike Jezeršek, Sora 1a, 1215 Medvode.


KJE BO POTEKALO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE?

Izobraževanje in praktično usposabljanje se na začetku programa izvaja na različnih dogodkih po Sloveniji in v tujini ter na različnih lokacijah, ki so v lasti oziroma v upravljanju Jezeršek gostinstva (Dvor Jezeršek, Gostilna na Gradu in Grajska kavarna, Restavracija Blejski grad in Grajska kavarna, Pivnica Union).

Po opravljenih študijskih urah predavanj in seminarskih vajah posameznega predmeta pa se bo izobraževanje in praktično usposabljanje izvajalo v različnih oddelkih podjetja Jezeršek gostinstvo (nabava, prodaja, marketing …) na sedežu podjetja (Hiša kulinarike Jezeršek, Sora 1a, 1215 Medvode).


KAJ VSE BO OBSEGALO IZOBRAŽEVANJE IN 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE?

Izobraževanje in praktično usposabljanje na različnih dogodkih doma in v tujini ter na različnih lokacijah, ki so v lasti Jezeršek gostinstva, bo potekalo predvsem v strežbi in kuhinji. 

Izobraževanje in praktično usposabljanje, ki bo potekalo v različnih oddelkih (nabava, prodaja, marketing …) podjetja Jezeršek gostinstvo, bo prilagojeno vsebini posameznega predmeta.

Primer:

Praktično delo pri predmetu »Managing the Customer Experience« (Odnosi s strankami) se navezuje na področje odnosov s strankami, npr. uporabniška izkušnja gostov, komunikacijska z gosti ... 


V OBSEGU VSAKEGA PREDMETA JE PREDVIDENA TUDI IZDELAVA ZAKLJUČNE PROJEKTNE NALOGE. ZA KAKŠNO PROJEKTNO NALOGO GRE?

Eden izmed ciljev programa Jezeršek Hospitality Managamenta je, da udeleženci pridobljeno znanje uporabijo tudi v realnem življenjem (»Real Skills For The Real World«). Zato bodo morali udeleženci v sklopu programa za vsak predmet poleg obveznih študijskih ur predavanj in seminarskih vaj izdelati tudi zaključno projektno nalogo na primeru podjetja Jezeršek.

Zaključna projektna naloga bo prilagojena vsebini posameznega predmeta.                

Primer:

Zaključna projektna naloga pri predmetu »Supply Chain Management« (Nabava) se navezuje na področje nabave, npr. izvedba projekta inventure, vodenje zalog, kratke dobavne verige … 

Izdelava zaključne projektne naloge lahko poteka samostojno ali v skupini več udeležencev.


KAKŠNA JE CENA MEDNARODNEGA PROGRAMA HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Cena šolnine za program Hospitality Management Jezeršek Academia v študijskem letu znaša 3.000,00 EUR.


KAJ VSE VKLJUČUJE ŠOLNINA?

Cena programa vključuje načrtovanje, koordinacijo in izvedbo programa, ocenjevanje znanja in verifikacijo doseženega znanja.

Cena vključuje tudi trikratni pristop k opravljanju izpita, dostop do eAcademie (predmeti, eKnjižnica, posnetki srečanj …), brezplačni gSuite račun (email, docs, drive ...), brezplačni office365 račun (MS Office paket), mobilna aplikacija za študij Studo. 

V šolnino je vključeno tudi vso učno gradivo in obvezna literatura ter potrdilo BTEC Higher National po opravljenem programu Velike Britanije.


ALI SO S PROGRAMOM POVEZANI ŠE KAKŠNI DRUGI STROŠKI?

Ob prijavi je študent dolžan plačati še enkratni strošek vpisnine, ki znaša 190,00 EUR.

Podjetje Jezeršek gostinstvo študentu ponuja možnost organiziranega prevoza na delo na dogodke doma v tujini v sklopu izobraževanja in praktičnega usposabljanja. 

Podjetje Jezeršek gostinstvo študentu ni dolžan kriti stroškov bivanja, stroškov prevoza oz. drugih morebitnih stroškov, nastalih v času študija ali povezanih s študijem. 


ALI PONUJATE MOŽNOST ŠTIPENDIRANJA, KI VKLJUČUJE USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V SKLOPU MEDNARODNEGA PROGRAMA HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Da. Udeležencem omogočamo tudi možnost štipendiranja, ki vključuje izobraževanje in praktično usposabljanje v okviru mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia. Pogoj za pridobitev štipendije je, da je udeleženec vpisan v zadnji letnik višje oziroma visoke šole in bo v okviru programa Hospitality Management Jezeršek Academia izdelal diplomsko nalogo, povezano s študijskim projektom Jezeršek gostinstva.

Več informacij o možnosti štipendiranja najdete tukaj


KDO LAHKO ZAPROSI ZA ŠTIPENDIJO?

Za štipendijo lahko zaprosijo študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo državljanstvo RS, 

- imajo urejen status študenta,

- niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda,

- ne prejemajo štipendije za  deficitarne poklice,

- so vpisani v zadnji letnik študijskega programa gostinstva in turizma,

- imajo vpisan status absolventa,

- nimajo vpisanega statusa absolventa,

- se zavežejo, da bodo v sklopu programa izdelali diplomsko delo v šoli, ki jo obiskujejo, tematika diplomskega dela pa mora biti povezana s študijskim projektom Jezeršek gostinstva.

Več informacij o možnosti štipendiranja najdete tukaj


KAKŠNA JE VIŠINA ŠTIPENDIJE?

Višina štipendije znaša 700,00 EUR na mesec.

Več informacij o možnosti štipendiranja najdete tukaj


KAKŠNE SO OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA?

Štipendist mora študijskem letu programa Hospitality Management Jezeršek Academia (tj. 8 mesecev) v celoti opraviti teoretični del izobraževanja, ki obsega 40 kontaktnih študijskih ur predavanja in seminarskih vaj ter izdelati zaključno projektno nalogo na primeru podjetja Jezeršek za vsak posamezni predmet, in praktični del izobraževanja, ki obsega 110 ur praktičnega usposabljanja na mesec.  

Štipendist mora v sklopu programa izdelati diplomsko delo v šoli, ki jo obiskuje, tematika diplomskega dela pa mora biti povezana s študijskim projektom Jezeršek gostinstva.

ZA KOLIKO ČASA SE DODELI ŠTIPENDIJA?

Štipendija se dodeli za posamezen izobraževalni program v šoli, ki jo štipendist obiskuje, in sicer od dodelitve do izteka izobraževalnega programa.


KAKŠNA JE RAZLIKA MED UDELEŽENCEM MEDNARODNEGA PROGRAMA HOSPITALIY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA, KI PREJEMA ŠTIPENDIJO IN TISTIM, KI ŠTIPENDIJE NE PREJEMA?

Udeleženec, ki ni prejemnik štipendije, mora v celoti opraviti teoretični del izobraževanja, ki obsega 40 kontaktnih študijskih ur predavanja in seminarskih vaj ter izdelati zaključno projektno nalogo na primeru podjetja Jezeršek za vsak posamezni predmet, ter praktični del izobraževanja, ki obsega 110 ur praktičnega usposabljanja na mesec.   

Štipendist mora poleg teoretičnega dela, ki ga mora opraviti v celoti in obsega 40 kontaktnih študijskih ur predavanja in seminarskih vaj, izdelati zaključno projektno nalogo na primeru podjetja Jezeršek za vsak posamezni predmet, opraviti praktični del izobraževanja, ki obsega 110 ur praktičnega usposabljanja na mesec, in na koncu izdelati še diplomsko delo v šoli, ki jo obiskuje, tematika diplomskega dela pa mora biti povezana s študijskim projektom Jezeršek gostinstva.


ALI LAHKO V PRIMERU ŠTIPENDIRANJA DIPLOMSKO DELO OPRAVLJA VEČ ŠTUDENTOV SKUPAJ?

Da. Diplomsko nalogo lahko skupaj opravljata največ dva oz. največ trije študentje (op. odvisno od posamezne šole). Vendar mora v tem primeru vsak študent izdelati svojo diplomsko nalogo, z lastnim naslovom in tematiko.


ALI LAHKO V PRIMERU ŠTIPENDIRANJA DIPLOMSKO NALOGO SKUPAJ OPRAVLJAJO ŠTUDENTI RAZLIČNIH ŠOL?

Da. Diplomsko delo lahko skupaj opravljajo študentje različnih šol (op.: odvisno od posamezne šole). Vendar mora v tem primeru vsak študent izdelati svoje diplomsko delo, z lastnim naslovom in tematiko.


KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA ŠTUDENTE IZ DRUGIH, BOLJ ODDALJENIH KRAJEV SLOVENIJE?

Ker se bo teoretični del programa izvajal v Hiši kulinarike Jezeršek v Sori pri Medvodah, delo pa potekalo po vsej Sloveniji, študentom predlagamo nastanitev v okolici Gorenjske oz. Ljubljane.

Po dogovoru je za študente programa Hospitality Management Jezeršek Academia možno tudi bivanje na Dvoru Jezeršek po ugodnejši ceni.


ZAKAJ IZBRATI MEDNARODNI PROGRAM HOSPITALITY MANAGEMENT JEZERŠEK ACADEMIA?

Sodobne in kakovostne učne vsebine

Sodobne učne vsebine zajemajo tudi predloge za izvedbo vsake učne ure in predloge za ocenjevanje.


Prave veščine in spretnosti za pravi svet 

Vsebine študijskih programov so pripravljene v sodelovanju s številnimi podjetji ter vodilnimi univerzami, združenji in zbornicami na področju gostinstva in turizma, med njimi Confederation of Tourism and Hospitality, Four Seasons Hotel Park Lane London, The Marriott Hotel, Tablet Catering, Liquid Chefs, HOSCO …


Predavatelji iz gospodarstva in Jezeršek gostinstva

Predavatelji s posameznih področij so aktivni strokovnjaki v gospodarstvu in izkušeni sodelavci podjetja Jezeršek gostinstvo.


Učna gradiva

Na voljo so učna gradiva največje založniške hiše na svetu Pearson in dostop do LinkedIn Learninga.

eAcademia


Ponujamo sodoben spletni učni sistem za organizacijo in izvedbo študija ter spremljanje in ocenjevanje študijske uspešnosti študentov.


Potrdilo BTEC Higer National Velike Britanije o opravljenih obveznostih

Udeleženci programa ob uspešnem zaključku prejmejo potrdilo o opravljenih obveznostih, ovrednoteno z britanskimi kreditnimi točkami.


Jezeršek gostinstvo si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev mednarodnega programa Hospitality Management Jezeršek Academia.